Arvostavan johtamisen ideointi


Tälle sivulle on tarkoitus aivoriihen ja tuumatalkoiden tapaan ideoida arvostavaan johtamiseen ja sen kehittämiseen liittyviä asioita.

Ideointia voidaan suunnata esittämällä kysymyksiä. Ideoita voi kirjoittaa tälle sivulle klikkaamalla Edit this page -painiketta tai lähettää sähköpostilla wikin organisoijalle, jonka yhteystedot saa näkyviin klikkaamalla Manage wiki, käyttäjätunnus ja lopuksi View member profile -painikkeita.

Kysymysten, ideoiden ja näkemysten pohjalta voidaan käydä keskusteluja tämän sivun Discussion -osiossa. Klikkaa ensin Discussion -painiketta ja aloita sitten uusi keskustelu tai osallistu johonkin aloitettuun keskusteluun. Keskusteluja voidaan käydä myös Arvostava johtaminen -blogissa ja Linked In -palvelussa olevassa kaikille avoimessa Arvostava johtaminen -ryhmässä.


Kysymyksiä, ideoita ja näkemyksiä:

Mikä saa ihmisen kokemaan, että häntä arvostetaan?

Minkälainen esimiehen käyttäytyminen ja toiminta saa alaiset kokemaan, että esimies arvostaa heitä?

Miten arvostuksen kokeminen vaikuttaa ihmiseen työssä?

Minkälaiset käyttäytymis- ja toimintatavat saavat ihmiset kokemaan, että heitä ei arvosteta?

Missä tilanteissa arvostamisen kokemuksen säilyttäminen ja aikaansaaminen on vaikeaa?

Miten vaikeissakin tilanteissa saadaan arvostuksen kokeminen säilymään?

Mitä hyötyä on siitä, että ihmiset kokevat, että esimies arvostaa heitä? Mitä hyötyjä ihmiselle itselleen, esimiehelle, työyhteisölle ja organisaatiolle?