Alaiset esimiehensä valmentajina


- Alaisten pyytäminen toimimaan omana valmentajanaan saa alaiset kokemaan, että esimies arvostaa heitä.

- Oman esimiehen valmentajaksi ryhtyminen edellyttää, että alainen arvostaa esimiestään ja haluaa auttaa esimiestä onnistumaan.

- Valmentaminen tarkoittaa sellaisten keskustelujen käymistä, jotka auttavat esimiestä oppimaan ja kehittymään.

- Valmentaminen voi olla tietoisesti sovittua ja suunniteltua tai satunnaisesti tilanteen mukaan tapahtuvaa.

- Ammatillisen osaamisen puolesta alainen voi toimia esimiehensä valmentajana, sillä valmentajan ei tarvitse olla valmennettavan työn ammattilainen.

- Esimies voi pyytää valmentajakseen yksittäisen alaisen tai ääritapauksessa vaikkapa kaikki alaiset samanaikaisesti. Yhtenä toimintamallina voisi olla useamman alaisen käyttäminen valmentajana mutta yksi kerrallaan.

- Toimimalla esimiehensä valmentajana alaiset oppivat tuntemaan esimiestään ja hänen työtään.

- Alaisten valmentajataidot kehittyvät.

- Jokaisella esimiehellä on mahdollisuus saada henkilökohtaista valmennusta.

- Alaisten valmentajataitojen kehittäminen.

- Minkälaisissa tilanteissa? Minkälaisia asioita? Minkälaisia tavoitteita? Riskitekijöitä? Mitä hyötyä? Miltä osin voi käyttää ja soveltaa coachauksen toimintatapoja ja toimintamalleja?

- Esimies voi saada alaisensa valmentamaan itseään vähitellen ja huomaamatta ottamalla alaistensa kanssa puheeksi omaan työhönsä liityviä asioita ja kuuntelemalla ja kyselemällä alaisen näkemyksiä, mielipiteitä ja ideoita.

- Alaiset voivat valmentaa esimiestään oma-aloitteisesti tavanomaisten kahdenkesisten keskustelujen ja palavereiden yhteydessä esittämällä kysymyksiä, jotka auttavat esimiestä huomaamaan asioita ja näkemään niitä uudella tavalla.

- Miten esimies voi saada alaiset valmentamaan itseään?

- Miten esimies voi kehittää alaistensa taitoa toimia esimiehen valmentajana?

- Mitä hyötyä alaiselle on siitä, että valmentaa omaa esimiestään?

- Mitä hyötyä esimiehelle on siitä, että hän käyttää alaisiaan omina valmentajinaan?

- Mitä esimiehen valmentamista harkitsevan alaisen on hyvä tietää valmentamisen taidoista ja toimintatavoista?

- Mitä alaisten käyttämistä omina valmentajinaan harkitsevan esimiehen on hyvä tietää valmentamisen taidoista ja toimintatavoista?

- Mitä valmennettavana oleminen vaatii esimieheltä?

Käänteinen mentorointi, jota on toteutettu jonkin verran myös Suomessa, on yksi mahdollinen käytäntö saada alaiset mentoroimaan, sparraamaan ja valmetamaan omiakin esimiehiään. Käänteistä mentorointia tarkastellaan erillisellä wikisivulla, jonne pääsee tästä linkistä.
Tämä artikkeli on keskeneräinen. Työstämistä auttavat ideat, ehdotukset ja ksymykset ovat tervetulleita. Ne voi lähettää sähköpostilla wikin organisoijalle, jonka yhteystiedot saa näkyviin klikkaamalla ensin sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa Manage wiki painiketta, sitten käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painiketta. Tulemalla mukaan arvostavan johtamisen kehittäjien verkostoon voit kirjoittaa suoraan wikisivuille.

Takaisin Arvostava johtaminen -wikijulkaisun sivulle.