Alaisten kokemuksia arvostavasta johtamisesta


- Esimies antoi omia verkostojaan ja kontaktejaan alaisen käyttöön.

- Koen, että minua arvostetaan, kun minua kuunnellaan, eikä vain kuunnella vaan oikeasti kuullaan ja viestimäni asiat otetaan huomioon.

- Osastonhoitaja oli kokenut kätilö itsekin. Hänen käyttäytymisensä oli aitoa, rehellistä ja tasapainoista. Palautteet tulivat yksinkertaisista ja pienistä asioista. Mielestäni tekemäni asiat olivat itsestään selvyyksiä, kuten esim. tavaroiden paikalleen laittaminen, kuitenkin palaute siististä työpöydästä työvuoron päätyttyä tuntui hyvältä. Näkymätön pieni askar tuli näkyväksi ja samalla minä, kätilönä olin näkyvä ja toimiva osa työyhteisöä. Kaikkien mielipiteet olivat tasa-arvoisia ja yhtä lailla tärkeitä. Kaikki otettiin työyhteisöön mukaan ja kaikkia kuunneltiin, kukaan tai mikään ei ollut ylitse muiden. Osastonhoitajan odotukset osaston toiminnasta toteutuivat hänen positiivisella palautteellaan, joka kohdistui kunkin henkilökohtaisiin pieniin vahvuuksiin. Mitään suurta numeroa mistään ei tehty. Tämä oli kätilön urani alkuaikoina ja vahvasti vaikutti identiteettiini kätilönä.

- Tunnen, että esimieheni arvostaa minua, kun hän kulkiessaan työhuoneeni ohi ja huomatessaan minun olevan paikalla, tulee hetkeksi istumaan ja kyselee kuulumisia ja sitä, tarvitsenko tukea johonkin asiaan.

- Toinen tilanne, missä tunnen, että hän arvostaa minua, kun menen hänen huoneeseensa, hän nousee työpöytänsä äärestä ja istahdamme samassa huoneessa olevan neuvottelupöydän äärelle ja tunnen, että hän on aidosti läsnä, kuuntelee ja antaa vilpittömästi tukea ja ideoita esille nostamiini asioihin.

- Yksi esimerkki esimieheni tavasta osoittaa arvostamista on, että hän aidosti kuuntelee näkemykseni ja kehitämme toimintaamme yhdessä, tasa-arvoisina keskustelijoina. Palaute "hyvä ajatus" tuo hyvän mielen erityisesti, sillä tiedän hänen todella paneutuvan asioiden arviointiin. Itse arvostan kovasti hänen osaamistaan ja kykyään jäsentää asioita, joten hyvä palaute on helppo ottaa "tosissaan".
-