Mikroartikkelit ovat nanoartikkeleita laajempia kirjoituksia aiheista, teemoista ja asioista, jotka liittyvät arvostaavaan johtamiseen. Tekeillä olevat mikroartikkelit ovat keskeneräisiä ja kaikkien lukijoiden toivotaan osallistuvan niiden kehittelyyn.