Arvostava 360 asteen palaute toteutetaan siten, että niin palauteprossin aikana kuin sen jälkeenkin sekä palautteen saajat että palautteen antajat kokevat, että heitä on arvostettu ja arvostetaan.

- Miten käytettävä kysymysssarja vaikuttaa arvostuksen kokemiseen?
- Mikä merkitys arvostuksen kokemiseen on ennen palautteen keräämistä tehtävillä toimenpiteillä?
- Mikä merkitys arvostuksen kokemiseen on palautteen keräämisen jälkeen tehtävillä toimenpiteillä?


Artikkeli on keskeneräinen.Takaisin wikijulkaisun sisältörunkoon