Arvostavan kehityskeskustelun jäkeen työntekijä kokee, että esimies arvostaa häntä ja esimies kokee, että alainen arvostaa häntä.

Kehityskekustelun on oltava hyödyllinen ollakseen arvostava.

Minkälainen toiminta kehityskeskusteluprosessin eri vaiheissa - ennen kehityskeskustelua, keskustelun aikana ja keskustelun jälkeen - osoittaa, että esimies arvostaa alaistaan ja alainen esimiestään?

Arvostavan kehityskeskustelun toteutustapaa voidaan lähteä ja työstämään lähtemällä liikkeelle arvostuksen kokemiseen vaikuttavista yleisistä toimintatavoiusta ja käytännöistä ja pohtimalla, miten niitä saadaan mukaan kehityskeskustelujen toteutukseen. Esimerkiksi osallistaminen, kysyminen, kuunteleminen ja toiveiden huomioonottaminen ovat arvostuksen kokemusten ainaaksaamisen kannalta hyödyllisiä. Näitä voidaan kehityskeskustelujen toteutuksessa ottaa mukaan monella tavalla
- kehityskeskustelun sisältöä, toteutustapaa ja käytettäviä lomakkeita työstettäessä otetaan ryhmä mukaan suunnittelemaan niitä
- kysytään ryhmältä ja yksittäisiltä henkilöiltä etukäteen, mistä asioista he haluaisivat keskustella, ja otetaan heidän näkeyksensä huomioon
- keskustelutilanteessa kuunnellaan ja kysellään (alainen on äänessä 80% ja esimies 20% kesksteluajasta).

Arvostava kehityskeskustelu -materiaalia työstetään Arvostava kehityskeskustelu -blogissa, jonne pääsee edellä olevasta linkistä. Tähän mennessä blogissa on julkaistu kommentointia varten seuraavat alustukset

 • Ihannemallit kaivavat sudenkuoppia kehityskeskusteluihin
 • Kehityskeskustelujen tavoitteet ja tulokset ovat muotoa tärkeämpiä
 • Odotusten realistisuus vaikuttaa kehityskeskustelun onnistumiseen.
 • Kehityskeskustelu on käytävä tilanteeseen sopivalla tavalla.
 • Ilman päätöksentekoa ja sopimista kehityskeskustelu ei johda mihinkään.
 • Kehityskeskustelussa työntekijä puhuu ja esimies kuuntelee.
 • Kehityskeskustelulomake - erinomainen apuväline vai byrokraattinen pakkopaita?
 • Kehityskeskustelu kannattaa käydä vain, jos molemmat ovat hyvin valmistautuneita.
 • Kehityskeskustelun onnistumisen edellytykset luodaan ennen kehityskeskusteluja.
 • Palautteen antamista ei kannata pihdata kehityskeskusteluun.
 • Keskustelu on esimiehen tärkein työkalu – ei kuitenkaan pelkkä kehityskeskustelu.
 • Miten luottamuksellisia kehityskeskustelut voivat olla?
 • Kehityskeskustelu voidaan käydä pala kerrallaan – yhtenä keskusteluna tai eri ajankohtina.
 • Mikä tekee kehityskeskustelusta arvostavan?

Kehitteillä ovat lisäksi alustukset mm. seuraavista aiheista

 • Ryhmäkehityskeskustelu, kehityskeskustelu ryhmässä vai ryhmän kehityspalaveri?
 • Henkilökohtainen osaamisenkehittämissuunnitelma.
 • Kääsitelläänkö palkkausta kehityskeskusteluissa?
 • Tilannetekijöiden huomioonottaminen kehityskeskustelujen toteutuksessa ja asioiden käsittelyssä.
 • Kysymysten käyttö valmistautumisen, oman näkemyksen esittämisen ja keskustelun ohjauksen apuna.
 • Keskustelu menneen kauden tuloksista, suoriutumisesta ja kokemuksista oppimisesta.
 • Keskusteöu tulevan kauden tehtävistä, tavoitteista ja toimintasuunnitelmista.
 • Keskustelu työtilanteesta ja toimintaedellytyksistä ja niiden kehittämisestä.
 • Keskustelu ryhmän toimivudesta ja sen kehittämisestä.
 • Keskustelu esimiehen johtamistavasta ja sen kehittämisestä.
 • Kehityskeskustelun dokumentointi ja sovittujen asioiden kirjaaminen.
 • Kehityskeskustelussa sovittujen asioiden toteutumisen seuranta.

Mitä muita aiheita alustuksissa kannattaisi käsitellä? Mistä muista kehityskeskustelujen käymiseen liittyvistä asioista haluaisit saada tietoa ja ideoita? Mihin muihin kehityskeskusteluja koskeviin kysymyksiin haliuaisit vastauksia.
Kehityskeskusteluja käsitellään laajemmin myös Kehityskeskusteluwikissä, jonne pääsee edellä olevasta linkistä

Tämä artikkeli on keskeneräinen. Työstämistä auttavat ideat, ehdotukset ja kysymykset ovat tervetulleita. Ne voi lähettää sähköpostilla wikin organisoijalle, jonka yhteystiedot saa näkyviin klikkaamalla ensin sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa Manage wiki painiketta, sitten käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painiketta. Tulemalla mukaan arvostavan johtamisen kehittäjien verkostoon voit kirjoittaa suoraan wikisivuille.

Takaisin Arvostava johtaminen -wikijulkaisun sivulle.