Arvostava vuorovaikutus sosiaalisen median keskusteluryhmissä -kartoitus


Kartoitus toteutetaan käynnistämällä erilaisissa keskusteluryhmissä arvostavaa vuorovaikutusta käsittelevä keskustelu kysymyksellä

Minkälaisia esimerkkejä arvostavasta vuorovaikutuksesta löytyy tämän ryhmän keskusteluissa?

Sosiaaliseen mediaan sopivien arvostavan vuorovaikutuksen käytäntöjen kartoitus on osa arvostavan johtamisen ja vuorovaikutuksen kehittämishanketta. Kartoituksen tulokset ovat avoimesti kaikkien käytettävissä ja hyödynnettävissä. Reaaliaikaisesti ne ovat nähtävissä niissä keskusteluryhmissä, joissa kartoitusta tehdään. Eri ryhmissä tehtävien kartoitusten tulokset kootaan yhteen Arvostava johtaminen –wikissä olevaan Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa –projektin sivuille.

Tämän ryhmän jäsenten toivotaan osallistuvan kartoitukseen kertomalla omista kokemuksistaan ja havainnoistaan esimerkiksi seuraavien kysymysten näkökulmista

- Minkälaiset toimintatavat, kommentit ja postaukset ovat saaneet sinut kokemaan, että sinua ja sinun panostasi arvostetaan tämän ryhmän keskusteluissa?
- Millä tavoin muille keskusteluihin osallistuneille on osoitettu, että heitä ja heidän panostaan arvostetaan?
- Minkälaiset keskustelujen avaukset, postaukset, kommentit ja muut toimintatavat ovat osoittaneet, että niiden esittäjät arvostavat muita keskustelijoita, ryhmää ja ryhmän jäseniä?

Kokemuksista voi kertoa omissa nimissään tässä keskustelussa tai anonyymisti lähettämällä yksityisviesti tämän keskustelun avaajalle, joka julkaisee ne niin, että esittäjää ei pysty tunnistamaan.Takaisin Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -projektin etusivulle.