Arvostavan johtamisen action learning -ohjelmat ryhmille ja yksittäisille esimiehille


Arvostavan johtamisen maksuttomat action learning -ohjelmat ovat osa arvostavan johtamisen tutkimus- ja kehittämisprojektia.
Arvostavan johtamisen action learning - ohjelmien avulla kehitetään osanottajien johtamistaitoja. Tutkimus- ja kehittämisprojketiin niiden avulla saadaan kuvauksia arvostavan johtamisen esimerkkitilanteista, näkemyksiä arvostavan johtamisen toimintatavoista ja käytännöistä sekä kokemuksia niiden soveltamisesta todellisissa johtamistilanteissa.

Arvostavan johtamisen action learning ohjelmia toteutetaan sekä esimiesryhmille että yksittäisille esimiehille tarkoitettuina henkilökohtaisina ohjelmina. Yksittäisille esimiehille tarkoitetuista ohjelmista on lisätietoja Arvostavan johtamisen henkilökohtaiset action learning -ohjelmat -wikisivulla.


Arvostavan johtamisen action learning -ohjelma esimiesryhmälle


Ryhmille tarkoitettuihin arvostavan johtamisen action learning -ohjelmiin, joihin sisältyy ennakkotehtävä, aloituspalaveri, välitehtävät ja loppupalaveri, haetaan 4…8 esimiehen organisaatiokohtaisia valmennusryhmiä. Osanottajamäärästä riippuen palavereiden kesto on 2…4 tuntia. Arvostava johtaminen -projektin puitteissa toteutettavat ohjelmat ovat maksuttomia, vain mahdolliset matkakulut veloitetaan. Jos organisaatiostasi löytyy tällainen ryhmä, niin ota yhteyttä Arvostava johtaminen -wikin organisoijaan. Lisätietoja antaa seniorikonsultti Kari Lahti. Yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla vasemmassa yläreunassa olevaa Manage wiki -painiketta, sitten käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi view member profile -painiketta.

Ohjelmarunko esimiesryhmille

1. Ennakkotehtävä - osanottajien omat kokemukset arvostavista johtamiskäytännöistä.

2. Ensimmäinen palaveri - action learning –periaatteiden esittely, ennakkotehtävien purku, arvostavan johtamisen toimintatapojen ja käytäntöjen täsmentäminen ennakkotehtävissä tarkasteltujen kokemusten perusteella, henkilökohtaisten toimintasuunnitelmien tekeminen arvostavan johtamisen käytäntöjen soveltamisesta omassa työssä.

3. Välitehtävänä arvostavan johtamisen toimintatapojen ja käytäntöjen tietoinen soveltaminen omassa työssä ja kokemuksista oppiminen. Sopiva väliaika on 4…6 viikkoa.
4. Toinen palaveri - Välitehtävien raportointi, arvostavan johtamisen toimintatapojen ja käytäntöjen työstäminen välitehtävissä saatujen kokemusten pohjalta, henkilökohtaisten toimintasuunnitelmien päivittäminen.
5. Palaverin jälkeen jokainen jatkaa arvostavan johtamisen käytäntöjen ja toimintatapojen kehittämistä omatoimisesti. Kehittämistä voidaan tukea muodostamalla osanottajista coachaus tai sparrausrinki, jossa jokainen käy hänelle nimetyn sparraajan kanssa 1…3 kahdenkeskistä keskustelua parin viikon välein. Haluttaessa voidaan myös pitää kolmas ryhmäpalaveri.
Ohjelma aloitetaan osanottajille sopivana ajankohtana. Ennakkotehtävä lähetetään noin kolme viikkoa ennen ensimmäistä palaveria. Palavereihin on hyvä varata n. 4 tuntia/palaveri. Onnistumisen kannalta kaikkien läsnäolo palavereissa on välttämätöntä.