Arvostavan johtamisen action reading -ohjelmat


Arvostavan johtamisen action reading -ohjelmat on tarkoitettu yksittäisille esimiehille, esimiespareille tai pienille esimiesryhmille. Ohjelmissa hyödynnetään arvostavaa johtamista käsittelevää kirjallisuutta. Ohjelmat voidaan toteuttaa omatoimisesti ja itseohjautuvasti tai niitä voidaan tukea coachauksen ja fasilitoinnin avulla. Coacheina ja fasilitaattoreina voivat toimia organisaatioiden omat henkilöstön kehittäjät. Arvostava johtaminen -projektin organisoija on valmis coachaamaan ja fasilitoimaan muutamaa maksutonta ohjelmaa.

Lisätietoja ohjelmista tulee tälle sivulle.

Action reading -menetelmästä on lisätietoja Action reading -wikissä.