Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoitus -projekti


Arvostavan johtamisen käytäntöjä kuvaavat esimerkkitilanteet (critical incidents) tulevat muodostamaan tutkimusaineiston, jonka avulla on tarkoitus työstää arvostavan johtamisen kuvausta ja toimintamalleja. Esimerkkitilanteita pyritään hankkimaan eri organisaatiotasolta, eri typpisistä organisaatioista sekä erilaisissa tehtävissä toimivilta henkilöiltä, miehiltä ja naisilta ja eri ikäisiltä henkilöiltä niin, että pystytään selvittämään, onko näillä tekijöillä vaikutuksia arvostavan johtamisen käytäntöihin.

Lisätietoja antaa Arvostava johtaminen -wikin organisoija Kari Lahti, jonka yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Manage wiki -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta ja lopuksi View member profile -painiketta.

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoitus -projektin avulla kerätyt tilannekuvaukset julkaistaan Kokemuksia arvostavasta johtamisesta -wikisivulla niin, että yksittäsiä tilanteiden kertojia, esimiehiä tai organisaatioita ei voi tunnistaa. Tilannekuvauksista muodostuva tutkimusaineisto on kaikkien hyödynnettävissä Creative commons -pelisääntöjen mukaisesti.


Esimerkkitilanteiden kartoitukseen voi osallistua itselleen sopivalla tavalla

Kaikki, joilla on omakohtaisia kokemuksia oman esimiehen arvostavasta johtamistavasta, voivat kertoa kokemuksistaan. Kokemuksista voi itse kirjoittaa kuvauksen tai ilmoittautua kartoituksen organisoijalle haastattelua varten. Itse tehdyt kuvaukset voi lähettää sähköpostilla kartoituksen organisoijalle tai ne voi kirjoittaa anonyymisti Arvostava johtaminen -blogiin. Kuvausten pituus voi vaihdella muutamasta sanasta muutamaan sataan sanaan. Vinkkejä ja ohjeita kuvausten tekemiseen on omalla Esimerkkitilantaiden kuvausten tekeminen -wikisivulla.

Arvostavan johtamisen kehittäjien verkoston jäsenet voivat haastatella haluamansa määrän henkilöitä ja kirjoittaa esimerkkitilanteiden kuvaukset suoraan wikiin. Kuvaukset kirjoitetaan niin, että haastateltava, kuvauksen kohteena ollut esimies ja organisaatio pysyvät anonyymeinä.

Organisaatiot voivat maksuttomasti hyödyntää esimerkkitilanteiden kartoitusta arvostavan johtamisen kehittämisessä omassa organisaatiossaan. Organisaatiokohtaiset esimiesryhmät ja yksittäiset esimiehet voivat osallistua maksuttomiin Arvostavan johtamisen action learning -ohjelmiin.


Henkilökohtaiset haastattelut

Yksitäisten henkilöiden haastattelut tehdään puhelimitse. Haastattelun keston on 10...20 minuuttia. Haastatelijoina toimivat Arvostavan johtamisen kehittäjien verkoston organisoija ja muut projektiin osallistuvat verkoston jäsenet. Haastattelun julkaistavaksi tarkoitettu yhteenveto tehdään niin, että haastateltavaa, hänen esimiestään tai organisaatiotaan ei voi tunnistaa.

Esimerkkitoilanteiden keräyskampanjat

Esimerkkitilanteiden keräämiseksi on käynnistetty kaksi kampanjaa. Toinen on kaikille avoin ja toinen tarkoitettu Suomen Coaching-yhdistyksen jäsenille . Molemmissa kampanjoissa on palkintoina ammattikirjallisuutta. Kampanjoiden wikisivuille pääsee edellä olevista linkeistä.

Organisaatiokohtaiset arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoitukset

Organisaatioiden henkilöstöasiantuntijoilta toivotaan apua haastateltavien saamisessa mukaan kartoitukseen. Jos voit järjestää mahdollisuuden haastatella muutamia henkilöitä omassa organisaatiossasi, ota yhteyttä kartoituksen organisoijaan. Yksittäisen haastattelun kesto on 10… 20 minuuttia. Mikäli samasta organisaatiosta haastatellaan vähintään kymmentä henkilöä, saa organisaatio veloituksetta yhteenvedon näiden haastattelujen tuloksista.

Sekä yksittäiset haastattelut että organisaatiokohtaiset yhteenvedot ovat luottamuksellisia. Tuloksia julkistetaan vain niin, että yksittäisiä haastateltavia tai organisaatioita ei voi tunnistaa. Haastattelijoina toimivat Arvostavan johtamisen kehittäjien verkoston organisoija ja muut projektiin osallistuvat verkoston jäsenet. Henkilöstöasiantuntijat voivat toteuttaa haastatteluja myös itse ja lähettää esimerkkitilanteiden kuvaukset Arvostava johtaminen -verkoston organisoijalle, joka julkaiseen ne wikissä.