Arvostavan johtamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen action reading -kilpailussa kehitetään kirjallisuuden avulla omia johtamis-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Kilpailu on osa Anna arvostuksen kiertää -kampanjaa. Kaikille avoimeen kilpailuun voi ilmoittautua Linked In -palvelussa toimivassa Arvostava johtaminen -ryhmässä, jonne pääsee edellä olevasta linkistä.

Arvostavan johtamisen action reading -kilpailun palkintoina ovat onnistumisen kokemukset ja hyvä mieli, jotka syntyvät sekä omasta oppimisesta että arvostuksen kokemusten aikaansaamisesta oman työyhteisön jäsenille.

Action reading on yksinkertainen ja ainakin periaatteessa kaikille ennestään tuttu kehittämismenetelmä. Siinä toteutetaan kokemuksista oppimisen prosessia, joka käynnistetään kirjallisuuden avulla. Lukemisvaiheen aikana arvioidaan omaa toimintaa kirjallisuudessa esitettyjen asioiden valossa. Samalla etsitään ideoita, toimintamalleja ja ratkaisuja oman toiminnan kehittämiseen. Tuloksena on päätös tai päätöksiä jonkin asian kokeilemisesta ja hyödyntämisestä omassa työssä. Tälle tehdään toimintasuunnitelma, jota lähdetään seuraavassa vaiheessa toteuttamaan. Toimeenpano johtaa käytännön tekoihin ja uusiin kokemuksiin, joiden arvioinnista kokemuksista oppimisen prosessi käynnistyy uudestaan.

Kilpailukirjana voidaan käyttää mitä tahansa hyvää johtamista käsittelevää kirjaa, artikkelia tai muuta tietolähdettä. Vinkkejä kirjallisuudesta löytyy Kirjallisuutta arvostavan johtamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen kehittämisen tueksi -sivulta.

Kilpailuun voi lähteä mukaan yksinkertaisesti valitsemalla ensin sopivalta tuntuva kirja, jota lähtee lukemaan. Kirjaa luettaessa arvioidaan omaa toimintaa ja sen kehittämistarpeita arvostamisen näkökulmasta. Loppusuoralle tullaan, kun sovellettava toimintatapa on löytynyt ja sitä käytetään oman toiminnan kehittämisessä. Maaliin päästään tekemällä lyhyt kertomus vähintään yhdestä kirjan avulla huomatusta arvostavasta toimintatavasta ja sen soveltamisesta käytäntöön yhdessä tai useammassa omassa tilanteessa. Kertomukset julkaistaan Arvostava johtaminen -wikissä tai Linked In -palvelussa olevassa Arvostava johtaminen -keskusteluryhmässä.

Kokemuksista kerrottaessa kuvataan
- Taito tai toimintatapa, jonka löysi kirjasta, mitä hyötyä arveli siitä olevan omissa tilanteissaan ja miten mahdollisesti muokkasi tai kehitteli sitä omaan tilanteeseensa sopivaksi.
- Minkälaisessa tilanteessa tai tilanteissa käytti kyseistä taitoa tai toimintatapaa, miten toimi tilanteessa, mitä tapahtui, mitä vaikutuksia taidon tai toimintatavan käytöllä oli ja mitä itse oppi näistä kokemuksistaan.

Yhtenä välivaiheena kilpailussa voisi olla jo lukemisvaiheessa tapahtuva kertominen siitä, mitä arvostusta osoittavaa taitoa tai toimintatapaa aikoo kokeilla ja käyttää oman toimintansa kehittämisessä. Kertominen olisi samalla toimeenpanon ja soveltamisen suunnittelua ja vahvistaisi kertojan sitoutumista toteutukseen. Julkistetut ajatukset, ideat ja suunnitelmat arvostusta osoittavien toimintatapojen ja taitojen kokeilusta olisivat samalla hyvä idealähde, rohkaisu, vinkki ja kutsu muille lähteä mukaan kehittämään omaa toimintaansa.

Arvostava johtaminen -keskusteluryhmässä muut kilpailijat voivat osoittaa arvostusta toisilleen peukuttamalla tai parhaimmillaan kommentoimalla keskustelussa julkaistuja kertomuksia kokemuksista. Peukuttamisen perusteena voisi olla esimerkiksi rohkeus kokeilla jotain uutta, kokemuksista oppiminen ja kokemusten jakaminen myös muille.

Arvostava johtaminen -wikissä julkaistavaksi tarkoitetut kokemukset lähetetään wikin organisoijalle, joka julkaiseen ne wikissä joko anonyymisti tai erikseen pyydettäessä kertojan nimellä. Organisoijan sähköpostiosoite löytyy klikkaamalla ensin sivun vasemmassa yläreunassa olevaa Members -painiketta, sitten käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View profile -painiketta.Takaisin Anna arvostuksen kiertää -kampanjan etusivulle