Arvostavan johtamisen taidot ja niiden kehittäminen -artikkelin ideointi ja työstäminen on käynnistynyt - tervetuloa mukaa.

- arvostavan johtamisen perustaidot ovat suurelta osin tavanomaisia hyvän johtamisen, yhteistyön ja vuorovaikutuksen taitoja kuten kuunteleminen, kysyminen ja palautteen antaminen

- arvostavan johtamisen kehittämisen voi aloittaa yksittäisistä perustaidoista

- taidon kehittyminen vaatii harjoittelua, toistoja ja aikaa - hyvä muistaa ja tiedostaa taidon kehittymisen vaiheet ja erityisesti tietoisen pätevyyden vaihe, jossa tietoisesti ajatuksella ohjaten toimitaan suunnitellulla tavalla. Tietoisen pätevyyden vaiheeseen kuuluu epävarmuus, kömpelyys, teennäisyyden tuntu ja virheet. Harjoittelun ja harjaantumisen myötä siirrytään vähitellen tiedostamattoman pätevyyden vaiheeseen. Tällöin taidosta tai toimintatavasta on kehittynyt tavanomainen ja luonteva niin, että sitä ei pahemmin enää tarvitse tietoisesti ja ajatellen ohjata.

- yksittäisen taidon käyttöönottamisella ja pienelläkin kehittymisellä voi olla merkittäviä myönteisiä seurauksia hyvinkin nopeasti - vipuvaikutus

- yksitäisen taidon kehittyminen vaikuttaa usein huomaamatta moniin muihin taitoihin ja toimintatapoihin

- omatoimisesti toteutettava arvostavan johtamisen taitojen kehittämisohjelma - taito kerrallaan, taidon perusteet + sopivat harjoitukset ohjeineen, llähtökohtana kokemuksista oppimisen malli - tehdään wikiin
Tämä artikkeli on keskeneräinen. Työstämistä auttavat ideat, ehdotukset ja ksymykset ovat tervetulleita. Ne voi lähettää sähköpostilla wikin organisoijalle, jonka yhteystiedot saa näkyviin klikkaamalla ensin sivun vasemmassa yläkulmassa olevaa Manage wiki painiketta, sitten käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painiketta. Tulemalla mukaan arvostavan johtamisen kehittäjien verkostoon voit kirjoittaa suoraan wikisivuille.

Takaisin Arvostava johtaminen -wikijulkaisun sivulle.