Näkemyksiä arvostavasta johtamisesta


Tällä sivulla ja sivuun liittyvissä keskusteluisssa (Discussion) on tarkoitus esittää näkemyksiä arvostavasta johtamisesta. Näkemyksiä voivat esittää niin alaiset, esimiehet kuin kehittäjätkin. Arvostavan johtamisen kehittäjien verkoston jäsenet voivat kirjoittaa näkemyksensä suoraan tälle sivulle. Kaikki voivat lähettää näkemyksiä sähköpostilla wikin organisoijalle, joka siirtää ne tälle wikisivulle. Sähköpostilla lähettetyt näkemykset julkaistaan anonyymisti nimettöminä. Näkemyksiä voi esittää anonyymisti myös kirjoittamalla ne kommentteina Arvostava johtaminen -blogiin.


Mitä arvostava johtaminen on ja voi parhaimmillaan olla?

- Arvostavassa johtamisessa ovat mukana kaikki hyvän johtamisen periaatteet, käytännöt ja toimintatavat. Arvostava johtaminen on siten hyvää johtamista, jossa kiinnitetään erityistä huomiota arvostuksen kokemuksen aikaansaaiseen.

- Arvostavan johtamisen, arvostavan yhteistyön ja arvostavan vuorovaikutuksen periaatteiden, toimintamallien ja käytäntöjen avulla autetaan esimiehiä, alaisia ja yhteistyökumppaneita huomaamaan arvostuksen merkitys johtamisen ja yhteistyön onnistumiselle sekä arvioimaan ja kehittämään omaa toimintaansa.