Tälle sivulle tulevaa kysymyspankkia voidaan käyttää sekä itsearviointien että 360 asteen palautteiden omatoimiseen toteuttamiseen. Kysymyksiä voi käyttää sellaisenaan tai niitä voi muokata omiin tilanteisiin paremmin sopiviksisi Creative Commons -käytäntöjen mukaisesti (Lisätietoja sivun alareunassa olevasta linkistä).

360 asteen palautteista on tietoa 360 asteen palautteet ja niiden käyttö kehittämisen tukena -blogissa, jonne pääset täsät linkistä.

Itsearviointiin tarkoitetut kysymykset esitetään minä -muodossa. Muiden antamien palautteiden keräämiseen tarkoitetut kysymykset esitetään Hän -muodossa. Esimerkiksi
- Arvostan alaisiani/ryhmäni jäseniä/kollegoitani/sisäisiä asiakkaitani/asiakkaitani.
- Hän arvostaa alaisiaan/ryhmänsä jäseniä/kollegoitaan/sisäisiä asiakkaitaan/asiakkaitaan.