Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -tutkimus


Tutkimussuunnitelma

Tutkimus toteutetaan niin, että käydään läpi Sosiaalinen media oppimisen tukena -sivustolla käytyjä keskusteluja ja poimitaan niistä kuvauksia/esimerkkejä arvostavasta vuorovaikutuksesta. Valinnan pohjana käytetään alustavaa käsitystä arvostavasta vuorovaikutuksesta. Sen mukaan arvostavaa vuorovaikutusta on sellainen vuorovaikutus, joka vie vuorovaikutuksen kohteena olevaa asiaa eteenpäin ja saa toisen osapuolen kokemaan, että häntä ja hänen panostaan arvostetaan.

Esimerkkitilanteiden sisällön analyysin avulla voisi sitten yrittää tunnistaa sosiaaliseen mediaan sopivan arvostavan vuorovaikutuksen yleisempiä periaatteita, käytäntöjä ja toimintatapoja.

Vastaavaa esimerkkitilanteiden kartoitusta voitaisiin tehdä muillakin sosiaalisen median foorumeilla ja näin koota laajempaakin aineistoa.

Miltä tällainen tutkimushanke ja esimerkkitilanteiden valintaperusteeksi ajattelemani arvostavan vuorovaikutuksen määritelmä tuntuvat? Kiinnostaisiko tällaiseen tutkimushankkeeseen osallistuminen ja sen toteuttaminen yhdessä?

Tutkimussuunnitelman kehittelyyn voi osallistua myös Sosiaalinen media oppimisen tukena -sivustolla olevassa Minkälaista on arvostava vuorovaikutus sosialisessa mediassa -keskustelussa, jonne pääsee tästä linkistä.

Arvostavan vuorovaikutuksen esimerkkitilanteista koostuva tutkimusaineisto on tarkoitus laittaa Arvostava johtaminen -wikiin avoimesti kaikkien nähtäville. Vähitellen kerääntyvä aineisto voisi jo kokoamisen aikana toimia jatkuvasti päivittyvänä arvostavan vuorovaikutuksen "oppaana". Aineisto olisi myös muutoin kaikkien käytettävissä.

Esimerkkitilanteiden keräämiseen voisivat osallistua kaikki asiasta kiinnostuneet. Niitä voi kerätä analysoimalla tähän mennessä toteutuneita keskusteluja tai reaaliaikaisesti meneillään olevista vuorovaikutusprosesseista. Kun on itse mukana arvostavalta tuntuvassa vuorovaikutuksessa, siitä voisi saman tien kirjoittaa esimerkkitilanteen tutkimusaineistoon. Tämä olisi samalla positiivista palautetta vuorovaikutuksen toiselle osapuolelle.

Esimerkkitilanteen kuvaus voisi olla
- Arvostavalta tuntuneen postauksen tai sen osan kopio sellaisenaan.
- Pelkistetty kuvaus arvostusta osoittavasta toimintatavasta esimerkkitilanteen vuorovaikutuksessa.

Yksittäisten postausten tai niiden osien sijasta esimerkkeinä voisivat olla kokonaiset keskusteluketjut tai muut vuorovaikutusprosessit kokonaisuuksina. Tämä tuli mieleen, kun lähdin kokeilemaan arvostavan vuorovaikutuksen esimerkkien tunnistamista Sometussa olevasta Simulaatio-osaamiskeskus Savoniaan - vinkkejä kaivataan! -keskustelusta. Tuloksena oli joukko keskustelussa esiintyneitä arvostavan vuorovaikutuksen toimintatapoja joko kopioituna keskustelusta sellaisenaan tai pelkistettyinä kuvauksina. Koko keskusteluketjusta tällä tavoin saatu esimerkkitilanteen kuvaus on nähtävissä Esimerkkitilanteita arvostavasta vuorovaikutuksesta somessa -wikisivulla

Tutkimusta ideoidaan ja kehitellään myös Linked In -palvelussa olevassa Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -kekusteluryhmässä, jonne pääsee tästä linkistäTakaisin Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -projektin etusivulle