Arvostavan johtamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen kehittäjien verkosto


Arvostavan johtamisen ja arvostavan vurovaikutuksen kehittäjien verkosto on tarkoitettu community of practice -tyyppiseksi yhteisöksi, joka kehittää arvostavaa johtamista ja sen käytäntöjä. Jos arvostava johtaminen kiinnostaa ja olet valmis ideoimaan ja kehittämään sitä, niin tule mukaan ja ilmoittaudu sähköpostilla organisoijalle. Organisoijan yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla vasemmassa yläkulmassa olevaa Members -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View member profile -painkkeita.

Ilmoitautumisen jälkeen organisoija lähettää sähköpostilla tervetuloviestin, jossa on linkki kirjautumista ja käyttäjätunnuksen ja salasanan valitsemista varten.

Arvostavan johtamisen ja arvostavan vuorovaikutuksen kehittäjien verkostossa ja wikissä jokainen toimii avoimesti omalla nimellään. Lisätietoja verkoston ja wikin pelisäännöistä on erillisellä wikisivulla, jonne pääset tästä linkistä.

Verkoston toimintatapoja


Verkostossa voi olla mukana mm. seuraavilla tavoilla
- esittämällä ideoita, kritiikkiä, parannusehdotuksia
- kirjoittamalla tweettejä, nanoartikkeleita, mikroartikeleita ja artikeleita arvostavasta johtamisesta ja osallistumalla erilaisten artikkeieden yhteisölliseen kirjoittamiseen
- kommentoimalla toisten esittämiä näkemyksiä
- osallistumalla keskusteluihin
- kertomalla omista kokemuksistaan - tilanteista, joissa oma esimies on osoittanut arvostusta
- kartoittanmalla toisten kokemuksia esimerkiksi haastattelemalla ja kertomalla niistä wikissä
- kokeilemalla arvostavan johtamisen käytäntöjä omassa työssään ja kertomalla kokemuksistaan
- lukemalla arvostavaan johtamiseen liittyvää kirjallisuutta ja kertomalla niistä löytämistään hyvistä toimintatavoista
- tutkimalla arvostavaa johtamista


Mitä muita osallistumisen muotoja olisi hyvä tiedostaa?

- kahdenkeskiset ideointi- ja kehittelypalaverit puhelimitse tai kasvotusten
- wikin avulla toteutetut aivoriihet joko reaaliaikaisesti tai tietyn ajanjakson, esimerkiksi tietyn viikon aikana
- kirjallisuuteen perehtyminen lukuparin tai pienryhmän kanssa