Kirjallisuutta arvostavan johtamisen kehittämisen tueksi


Kirjoja ja niissä esitettyjä näkemyksiä voidaan esitellä ja niistä voidaan käydä keskusteluja perustamalla kirjalle oma wikisivu Arvostava johtaminen -wikiin. Linkki kirjan wikisivulle laitetaan näkyviin kirjan nimeeen.

Coaching -kirjallisuus kokonaisuudessaan on hyvä lähde etsittäessä tietoa arvostavaan johtamiseen liittyvistä taidoista ja toimintatavoista sillä coachingissa pyritää saamaan aikaan arvostamiseen, välittämiseen ja luottamukseen perustuva yhteistyösuhde. Luettelo coaching -kirjalliuudesta on nähtävissä Coachingpedia -wikissä, jonne pääset tästä linkistä. Coaching -kirjalllisuudesta poimittuja arvostavaan johtamiseen sopivia taitoja ja toimintatapoja tarkastellaan omalla wikisivulla, jonne pääset tästä linkistä.

Hyvin toimivissa action learning ryhmissä toiminta ja vuorovaikutus perustuu keskinäiseen luottamukseen, arvostamiseen, välittämiseen ja toisten auttamiseen. Luettelo Action learning -kirjallisuudeta löytyy Action reading -wikistä, jonne pääsee tästä linkistä.

Dialogissa toisen arvostaminen ja huomioonottaminen on keskeistä. Dialogia käsittelevien kirjojen Action reading -wikissä olevaan luetteloon pääsee tästä linkistä.

Appreciative inquiry (arvostava tutkiminen ja perehtyminen) -menetelmää käsittelevä kirjallisuus. Luetelo appreciative inquiry -menetelmää käsittelvästä kirjalllisudesta löytyy Action reading -wikistä ja siihen pääsee tästä linkistä.


Kirjallisuusluettelo

Arvostava johtaminen -wikijulkaisu on tähä wikiin tekeillä oleva yhteisöllisesti tuotettava ja jatkuvastai päivittyvä julkaisua.
Dillon. R.S., Respect, 2010 (2003), Artikkeli Stanford encyclopedia of philosophy -sivustolla , Haettu 1.12.2011. Edellisestä linkistä pääsee artikkeliin. Wikissa artikkelia tarkastellaan omalla sivulla, jonne pääset tästä linkistä.
Kurttila, M., Laane, T., Saukkola, K. ja Tranberg, T., Arvostus – Vamentava kirja esimiehille, 2010
Kuusela, S., Esimiehen vuorovaikutustaidot, 2013
Marciano, P.L., Carrots and sticks don't work. Buid a culture of employee engagement with the principles of RESPECT, 2010
Norville, D., The power of respect, 2009
Pinsky, E., Road to Respect: Path to Profit, 2010
Rämö, A., Yksinkertaista johtamista. Arvostaen, 2013
Whitney, D., Trosten-Bloom, A. and Rader, K., Appreciative Leadership: Focus on What Works to Drive Winning Performance and Build a Thriving Organization, 2010.