Kokemuksia arvostavasta johtamisesta


Tälle sivulle kootaan esimerkkejä arvostavasta johtamisesta sekä alaisten että esimiesten näkökulmista.

- Jos olet alaisena kokenut, että esimiehesi toimii ja johtaa sinua ja työtovereitasi arvostavalla tavalla, toivomme sinun kertovan kokemusksistasi.

- Jos esimiehenä olet tietoisesti pyrkinyt osoittamaan, että arvostat alaisiasi, toivomme sinun kertovan minkälaisia johtamiskäytäntöjä ja toimintatapoja olet pyrkinyt käyttämään ja miten ne ovat vaikuttaneet.

Kokemusten kerääminen tapahtuu haastattelemalla tai itse kirjoittamalla. Haastattelut ovat luottamuksellisia. Haastattelujen tulokset julkaistaan wikissä niin, että kertojan nimeä tai organisaatiota ei voida tunnistaa. Voit myös itse kirjoittaa kuvauksen oman esimiehesi johtamistavasta tai esimiehenä käyttämästäsi johtamiskäytännöstä ja lähettää sen wikin organisoijalle. Myös itse kirjoiteut kuvaukset julkaistaan wikissä anonyymisti samalla tavoin kuin haastattelujen tuloksetkin.

Haastattelut käynnistyvät lähetämällä yhteystiedoti sähköpostilla arvostava johtaminen -verkoston organisoijalle. Organisoijan yhteystiedot saat näkyviin klikkaamalla ensin Manage wiki -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta ja lopuksi View member profile -painiketta. Haastattelijana voi olla Arvostava johtaminen -verkoston organisoija tai joku muu verkoston jäsen.

Haastattelut tapahtuvat erikseen sovittavana ajankohtana joko puhelimitse tai kasvotusten.

Alaisten ja esimiesten kokemukset arvostavasta johtamisesta kootaan erillisille wikisvuille, joihin pääset alla olevista linkeistä.


Alaisten kokemuksia arvostavasta johtamisesta


Esimiesten kokemuksia arvostavasta johtamisesta


Kokemuksia arvostavasta yhteistyöstä