Mitä nanoartikkelit ovat?


Nanoartikkelit ovat lyhyitä muutaman lauseen mittaisia näkemyksiä tai pohdintoja tarkasteltavasta asiasta. Niiden avulla on tarkoitus käynnistää keskustelua, ideointia ja aiheen jatkokäsittelyä. Samasta aiheesta voidaan kirjoittaa useampia nanoartikkeleita, joissa asiaa tarkastellaan eri näkökulmista.

Nanoartikkeleita voi jatkaa, täydentää tai yhdistellä hieman laajemmiksi mikroartikkeleiksi ja edelleen aihetta käsitteleväksi laajemmaksi artikkeliksi.


Arvostavaa johtamista käsitteleviä nanoartikkeleita


- Arvostuksen merkitys

- Arvostavan johtamisen taidot ja niiden kehittäminen

- Arvostavan johtamisen avulla vaikutetaan työurien pituuteen.

- Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa

- Työn ja tehtävien mielekkyys, merkitys ja tärkeys

- Arvostava coaching

- Arvostamisen mahdollisuuksien huomaaminen

- Arvostuksen kokemisen merkitys

- Arvostava vuorovaikutus

- Erilaisuuden arvostaminen

- Ristiriitatilanteiden ja erimielisyyksien ratkaiseminen arvostavalla tavalla

- Onnistumisen kokemusten järjestäminen alaisille

- Vahvuuksien huomaaminen, hyödyntäminen ja kehittäminen


Takaisin Arvostava johtaminen -wikijulkaisun etusivulle