Tutkimuksia arvostavasta johtamisesta


Arvostavan johtamisen kehittäjien verkosto tutkii arvostavaa johtamista


Arvostavan johtamisen käytäntöjä kuvaavien esimerkkitilanteiden (critical incidents) kerääminen on käynnistynyy. Esimerkkitilanteet tulevat muodostamaan tutkimusaineiston, jonka avulla on tarkoitus työstää arvostavan johtamisen kuvausta ja toimintamalleja. Esimerkkitilanteita pyritään hankkimaan eri organisaatiotasolta, eri typpisistä organisaatioista sekä erilaisissa tehtävissä toimivilta henkilöiltä, miehiltä ja naisilta ja eri ikäisiltä henkilöiltä niin, että pystytään selvittämään, onko näillä tekijöillä vaikutuksia arvostavan johtamisen käytäntöihin.

Esimerkkitilanteiden keräämisessä toivotaan organisaatioiden henkilöstöasiantuntijoiden apua. Henkilöstöasiantuntijoiden toivotaan hankkivan muutamia arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kuvauksia haastattelemalla henkilöitä omissa organisaatioissaan tai järjetämällä arvostavan johtamisen kehittäjien verkoston jäsenille mahdollisuuden haastatella heitä. Lisäksi henkilöstöasiantuntijat voivat kuvata omia tilanteitaan, joissa ovat kokeneet oman esmiehensä arvostavan heitä. Yksitäiset tilannekuvauset ovat aina luottamusellisia niin, että henkilöt tai organisaatiot eivät tule esiin.

Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteista rakentuva tutkimusaineisto annetaan myös yliopistoissa tai korkeakouluissa tehtävien opinnäytetöiden ainestoksi. Aineiston käytöstä kiinnostuneet tutkijat voivat osallistua myös aineiston keräämiseen.

Lisätietoja Arvostavan johtamisen esimerkkitilanteiden kartoitus -wikisivulla.


Tutkimusluettelo


Niels van Quaquebeke ja Tilman Eckloff ovat tehneet tutkimuksen Defining respectful leadership: What it is, how it can be measured, and another glimpse at what it is related to, ERIM Report series, May 2009. Tutkimuksesta kertova artikeli on hyväksytty julkaistavaksi Journal of business ethics -lehdessä. Tutkimusraportti on nähtävissä myös netissä osoitteessa http://hdl.handle.net/1765/15942.

Tutkimusta on esitelty omalla wikisivullaan Arvostava johtaminen wikissä. Sivulle pääset tästä linkistä Respectful leadership by Quaquebeke and Eckloff