Arvostava johtaminen -wiki


Arvostava johtaminen -wikin ja siihen liittyvän arvostavan johtamisen kehittäjien verkoston tarkoituksena on kehittää keskinäiseen arvostamiseen, kunnioittamiseen, välittämiseen ja luottamukseen perustuvaa johtamis- ja yhteistyökäytäntöä - arvostavaa johtamista, arvostavaa yhteistyötä ja arvostavaa vuorovaikutusta.

Arvostavaa johtamista kehitetään yhteisöllisesti community of practice -periaatteella. Vähitellen kehittyvä arvostavan johtamisen toimintamalli on avoimesti kaikkien käytettävissä Creative Commons - käytännön mukaisesti.

Arvostavan johtamisen kehittämisestä kiinnostuneita esimiehiä, henkilöstön kehittämisen asiantuntijoita, tutkijoita, coacheja ja johtamiskouluttajia kutsutaan mukaan arvostavan johtamisen kehittäjien verkostoon ja sen apuvälineenä toimivaan Arvostava johtaminen -wikiin. Ilmoittautuminen sähköpostilla verkoston ja wikin organisoijalle, jonka yhteystiedot saa näkyviin klikkaamalla ensin sivun oikeassa yläkulmassa olevaa kellon kuvalla merkittyä Revisions -painiketta, sitten organisoijan käyttäjätunnusta karilahti ja lopuksi View profile -painiketta. Kerro ilmoittautumisen yhteydessä yhteystietosi. Ilmoittautumisen jälkeen saat organisoijalta liittymislinkin viestissä, jossa lähettäjänä on Wikispaces (wikipalvelun tarjoaja). Lisätietoja ja ohjeita Miten Arvostava johtamiminen wikiin pääsee mukaan -sivulla.

Linked In -palvelussa toimii kaikille avoin Arvostava johtaminen -keskusteluryhmä, jonne pääsee edellä olevasta linkistä.
.

Käynnissä olevia ja käynnistyviä projekteja


Arvostava johtaminen -wikijulkaisu -projektin tavoitteena on saada aikaan yhteisöllisesti tuotettu ja jatkuvasti päivittyvä wikijulkaisu arvostavasta johtamisesta, yhteistyöstä ja vuorovaikutuksesta. Julkaisua rakennetaan pienin askelin pala kerrallaan. Ideoinnin ja kehittelyn apuna käytetään tweettejä, nanoartikkeleita ja mikroartikkeleita. Kehittelyyn voi osallistua myös sähköpostilla, blogissa tai Linked in -keskusteluryhmässä.

Anna arvostuksen kiertää -kampanjan tarkoituksena on aktivoida osanottajia käyttämään ja kehittämään arvostavan vuorovaikutuksen taitoja ja toimintatapoja sekä kasvotusten tapahtuvassa johtamisessa ja yhteistyössä että sosiaalisessa mediassa käytävissä kekusteluissa. Kampanjaan voivat osallistua niin yksittäiset henkilöt kuin ryhmät ja laajemmat organisaatiotkin. Lisätietoja kampanjan wikisivulta, jonne pääsee edellä olevasta linkistä.

Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -projekti ja siihen liittyvät Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -wikijulkaisu ja Arvostava vuorovaikutus sosiaalisessa mediassa -tutkimus ovat ideointivaiheessa.

Arvostavan johtamisen action reading -projektissa perehdytään arvostavaa johtamista käsittelevään kirjallisuuteen. Projektin wikisivulle kootaan kirjallisuuden herättämiä ajatuksia, ideoita ja kysymyksiä ja tehdään yhteenveto kirjalliuudessa eitetyistä arvostavan johtamisen periaatteista, toimintatavoista ja käytännöistä.

Arvostavan johtamisen action learning -ohjelmat

Arvostavan johtamisen action reading -ohjelmat - Omatoimisesti toteutettavia ohjelmia, joissa hyödynnnetään arvostavaa johtamista käsittelevää kirjallisuutta.

Arvostavan johtamisen kehittämispalaute - Avoimesti käytettävissä oleva kysymyspankki, jota voidaan hyödyntää sekä itsearviointien että 360 asteen palautteiden toteuttamisessa.

Päättyneitä projekteja


Päättyneiden projektien tiedot ovat nähtävissä Päättyneet projektit -wikisivulla, jonne pääsee edellä olevatsa linkiistä.

Sisällysluettelo (linkit wikisivuille ovat viereisessä navigation -palkissa)


Ajankohtaista

Kehittäjien verkosto

Arvostavan johtamisen ideointi ja kehittäminen

Kokemuksia arvostavasta johtamisesta

Tutkimuksia arvostavasta johtamisesta

Näkemyksiä arvostavasta johtamisesta

Kirjallisuutta AJ:n kehittämisen tueksi

Tweettejä arvostavasta johtamisesta

Nanoartikkeleita arvostavasta johtamisesta

Mikroartikkeleita arvostavasta johtamisesta

Artikkeleita arvostavasta johtamisesta

Arvostava johtaminen -wikijulkaisu